Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Ο χαμένος κρίκος του Πλάτωνα… (Βίντεο)

Η σχέσις "σημαίνοντος" και "σημαινομένου" είναι μία από τις βασικές αξίες της γλώσσας μας. 
Οι λέξεις, λοιπόν, σημαίνουν. 
Άραγε τα γράμματα, ως τα μικρότερα στοιχεία της γλώσσας μας, που δομούν τις λέξεις, μπορεί και αυτά να "σημαίνουν"; 


Ο Θείος Πλάτων, στον έργον του "Θεαίτητος", αναζητά λογικές απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα όπως: 

"ΣΩ: ...τα συνθέματα έχουν άραγε λόγο, ενώ τα στοιχεία όχι;" (Θεαίτητος - 203 a)

"ΣΩ: ...Εμπρός λοιπόν, πες και του σίγμα τον λόγο.
 ΘΕΑΙ: Πώς όμως ν' αναφέρει κάποιος τα στοιχεία τού στοιχείου;" (Θεαίτητος - 203 b)

Η απάντησις, στα ανωτέρω ερωτήματα, έφθασε το έτος 1993, όταν ο Σημαιοφόρος Θεολόγος απεκάλυψε, εθεμελίωσε και έκτοτε εισηγείται τον Κώδικα του Έλληνος Λόγου. Ο Κώδικας είναι ένα νοηματικόν εργαλείον, το οποίον ορίζει, με μονοσήμαντον τρόπον, την έννοιαν εκάστου Γράμματος της Ελληνικής Αλφαβήτου.

Όπως ο Δημόκριτος έφτασε στο άτομον, ως το μικρότερο τεμάχιον ύλης, που διατηρεί τις ιδιότητες του υλικού από το οποίο προέρχεται, έτσι και ο Θεολόγος Σημαιοφόρος βρήκε τον "χαμένο κρίκο", "τα στοιχεία του στοιχείου" που αναζητούσε ο Πλάτων, τις έννοιες των Γραμμάτων, που συνθέτουν τις έννοιες των λέξεων. 
Το έργον αυτό αποτελεί καινοτομία και κληρονομία όλων των Ελλήνων τού Σύμπαντος κόσμου.

Βιβλιογραφία: ΠΛΑΤΩΝ, Θεαίτητος (ή περί επιστήμης), εκδότης Οδυσσέας Χατζόπουλος, μετάφραση ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΚΤΟΥ
Από την Φωτεινή Τυράσκη
- Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι. Αθηνών, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, του Τμήματος Γραφιστικής, με ειδικότητα στο Κινούμενο Σχέδιο, τη Γραφιστική Κινηματογράφου και τα Ειδικά Εφέ.

- Μαθήτρια του Κώδικος της Ελληνικής Γλώσσης - Σχολείον του Έλληνος Λόγου, του Σημαιοφόρου Θεολόγου.

Πηγή:
Βίντεο - You Tube - ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ