Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Η ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ ΥΜΩΝ ΘΕΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

Ο ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΑΞ,
Ο ΠΥΡΦΟΡΟΣ ΔΑΪΜΩΝ ΘΕΟΣ, ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΙΣΤΑΤΑΙ! ΑΟΡΑΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΜΗ ΕΧΟΥΣΙ ΟΜΜΑΤΑ ΘΕΙΑ!

ΕΛΘΕ ΜΑΚΑΡ, ΠΑΙΑΝΑ, ΜΑΚΑΡΙΕ, ΤΙΤΥΟΚΤΟΝΕ, ΦΟΙΒΕ ΛΥΚΩΡΕΑ, ΜΕΜΦΙΤΗ, ΛΑΜΠΡΟΤΙΜΗΜΕΝΕ, ΙΗΙΕ, ΧΟΡΗΓΕ ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΛΥΡΗ, ΣΠΟΡΙΚΕ ΑΡΟΤΡΙΕ, ΠΥΘΙΕ, ΤΙΤΑΝΑ, ΓΡΥΝΕΙΕ, ΣΜΙΝΘΕΑ, ΠΥΘΟΚΤΟΝΕ ,ΔΕΛΦΙΚΕ ΜΑΝΤΗ, ΑΓΡΙΕ, ΦΩΤΟΒΟΛΕ ΔΑΙΜΟΝΑ, ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΕ, ΑΙΩΝΙΕ ΟΜΟΡΦΕ ΕΦΗΒΕ .ΕΝΔΟΞΕ ΝΕΑΝΙΑ. ΜΟΥΣΗΓΕΤΗ, ΧΑΡΟΠΟΙΕ, ΜΑΚΡΟΒΟΛΕ, ΤΟΞΟΤΗ, ΒΡΑΓΧΙΕ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, ΛΟΞΙΑ, ΑΓΝΕ..
ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ ΑΝΑΚΤΑ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΘΝΗΤΟΥΣ ΦΩΤΙΖΕΙΣ , ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ, ΠΟΥ ΤΑ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙΣ ΟΛΑ ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟ.
ΕΡΡΩΣΘΕ ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕ ΗΜΙΑΦΥΠΝΙΣΘΕΝΤΕΣ.
Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΞΑΝΘΟΣ ΘΕΟΣ ΕΔΡΑΝΟΝ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣ
ΘΕΑ ΜΗΤΕΡΑ ΡΕΑ ΓΑΙΑ ΧΘΟΝΑ ΓΑ.Πηγή:
Σέκερης Απολλώνας
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ