Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Ένας ο Λέων τής Νεμέας και Άτρωτος - Αποκωδικοποίησις τού Μύθου (Βίντεο)

Ως συνήθως, η εξωτερική διήγησις τού Μύθου δεν φαίνεται μόνον αφελής, αλλά και παράλογος.
Ένας και μοναδικός ο Λέων στην περιοχή τής Νεμέας, είναι Άτρωτος και έπεσε από την Σελήνη.
Αλλά, η αποκωδικοποίησις τού Μύθου, μάς αποκαλύπτει τα κρυμμένα νοήματα, με τρόπον λογικόν και επιστημονικόν, ενίοτε.
Εν τέλει, το κρυμμένο φως τής Γνώσεως (Σοφία) ανέμενεν, επί αιώνες, την ευλογημένην εποχήν που ζούμε ώστε, μέσω τής Αληθείας, να μάς οδηγήση στην αναβαθμισμένην συνειδητοποίησιν τής φύσεως τού Κόσμου.


(Σημείωσις: Διάφορες ανακοινώσεις σχετικώς με την δράσιν τού Έλληνος Λόγου, αφορούν την περίοδον καταγραφής τού βίντεο.)Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ