Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Ερυμάνθιος Κάπρος & Κένταυροι Φολόης (Βίντεο)

Η αναζήτησις τού Ερυμανθίου Κάπρου μάς οδηγεί στην ΦΟΛΟΗΝ και στον Κένταυρον Φ-ΟΛΟΝ (το Φως-Όλον). Η εκτέλεσις τού άθλου αυτού, όπως και τών υπολοίπων, επιτυγχάνεται, αφού προηγουμένως ο αθλοφόρος Ηρακλής έχει λάβει υψηλές διδαχές από φωτισμένους Διδασκάλους.


Ο Κώδικας τού Έλληνος Λόγου μάς φανερώνει τα χαρίσματα και τις ικανότητες τού Διδασκάλου, που η λέξις εκφράζει, αλλά και τις έννοιες, που η λέξις ΕΡΥΜΑΝΘΙΟΣ δηλώνει, δηλα-δή ΕΡΥΩ = έλκω και ΜΑΝΘΑΝΩ.
Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ