Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Αναζητώντας την ουσίαν τού Μύθου (Βίντεο)

Ως γνωστόν, Μύθος σημαίνει: Λόγος, Συμβουλή, Διαταγή...
Ο Λόγος προτείνει,
η Συμβουλή μάς υποδεικνύει να μην αμελήσουμε και
η Δια-ταγή επιβάλλεται σε όσους έχουν αδιαφορήσει.

Ο Μύθος παραπέμπει στην προστακτικήν "Μάθε" και ο Κώδικας τού Έλληνος Λόγου φανερώνει τα κοσμογονικά δρώμενα και τα πνευματικά νοούμενα.
Πηγή:
ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ - You Tube
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ