Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Τα παρουσιάζουν μπροστά στα μάτια των Ελλήνων - Γιατί κανείς δεν αντιδρά; (Βίντεο)

Του Άρη Δημόπουλου
Πρόκειται για ένα άλλου είδους μνημόνιο. Το λεγόμενο "πράσινο, βιώσιμο -και το κυριότερο- παγκόσμιο μνημόνιο", έχει εισβάλλει για τα καλά στις ζωές εκατομμυρίων πολιτών σε όλον τον κόσμο. Η Ατζέντα 2030 δεν ανήκει πλέον στη θεωρητική σφαίρα, αλλά αποτελεί απτή πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Και μάλιστα με το όνομά της! 


Τα παρακάτω διαβάζουμε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο, που καλά θα κάνουν να τα διαβάσουν όλοι οι Έλληνες πριν είναι πολύ αργά:
Την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα «Επίτευξη της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) - Ανταλλαγή Εμπειριών και Βέλτιστων Πρακτικών», εν όψει της συμμετοχής της χώρας μας με Εθελοντική Εθνική Αξιολόγηση (Voluntary National Review/VNR) στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου (High-Level Political Forum/HLPF) των Ηνωμένων Εθνών (Νέα Υόρκη, Ιούλιος 2018).
Η εν λόγω Εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού, είχε στόχο την ανταλλαγή εμπειριών των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Μεσογείου, οι οποίες έχουν ήδη διενεργήσει VNR στο πλαίσιο των HLPFs κατά τα έτη 2016 ή 2017.
Σχόλιο el.gr : Βλέπουμε πολύ καλά πως δεν πρόκειται απλά για μία μεμονωμένη κίνηση φορέων στην Ελλάδα ή αλλού, αλλά συμμετέχουν από κοινού όλες ή σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και η Τουρκία! 
Από τις παρουσιάσεις που ακολούθησαν, επισημαίνονται αναφορές στη σημασία:
(α) του διυπουργικού συντονισμού, μέσω και του ορισμού «σημείων επαφής» (focal points) στα διάφορα Υπουργεία για την διαμόρφωση εθνικών προτεραιοτήτων (Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης, Κύπρος, Ολλανδία και Πορτογαλία),
(β) της εστίασης στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση και την προώθηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δανία, Εσθονία, Μαρόκο και Τουρκία),
(γ) της υιοθέτησης μιας συμμετοχικής προσέγγισης (participatory approach) ως προς την προετοιμασία της VNR (Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Ιορδανία και Ολλανδία),
(δ) της εστίασης της VNR και σε «αδύναμα σημεία» της υπό εξέταση χώρας, πέραν των όποιων επιτευγμάτων (Κύπρος, Εσθονία και Τσεχία) και
(ε) της εξασφάλισης διαθέσιμων στοιχείων για υλοποίηση ΣΒΑ και διαμόρφωσης σχετικών δεικτών (Κύπρος, Ιορδανία, Μαρόκο και Ολλανδία).
Σχόλιο el.gr : Θα ελεγχθούν εξονυχιστικά ακόμη και οι βαθμοί προόδου κάθε χώρας ξεχωριστά, αναφορικά με το εάν πράγματι υλοποιούνται οι παγκόσμιοι "βιώσιμοι στόχοι". 
Χρονιά ορόσημο θα αποτελεί το 2020, όπου σύμφωνα με την Ατζέντα 2030 αλλά και την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, θα πρέπει όλες οι συναινούσες χώρες να έχουν εφαρμόσει το σύνολο των στόχων. 
Ωστόσο ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της περιβόητης Ατζέντας 2030 που ψηφίστηκε από τα περισσότερα κράτη (και από την Ελλάδα) τον Σεπτέμβρη του 2015;
Διαδώστε την αλήθεια:

Πηγή: