Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017

ΕΙΜΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!

ΕΙΜΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ
ΔΙΑ-ΠΥΡΟΣ, ΑΪΔΙΟΣ ΕΑΥΤΟΣ
ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Η ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ!

ΑΫΛΟΣ ΤΕ ΑΕΙΖΩΟΣ ΑΠΑΡΧΗ
ΑΧΑΡΑΓΟΣ ΕΩΘΙΝΗ ΠΝΟΗ
ΓΕΝΝΕΣΕΩΣ ΠΥΡΟΕΣΣΑ ΑΥΓΗ
ΤΡΙΣΗΛΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ!

ΟΣΙΑΣ ΜΗΤΡΑΣ ΑΗΧΟΣ ΑΥΔΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΩΔΗ
ΤΟΥ ΣΥΝ-ΠΑΝΤΟΣ Η ΕΠΙΤΟΜΗ
Τ’ ΑΠΕΙΡΟΥ Η ΔΙΝΗ Η ΚΟΣΜΙΚΗ!

ΑΧΡΑΝΤΟΣ ΡΕΟΥΣΑ ΡΟΗ
ΤΙΚΤΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ,
ΑΙΘΕΡΩΝ ΑΝΑΣΣΑ ΠΑΝΥ ΑΓΝΗ,
Η ΕΡΑΣΜΙΑ, Η ΕΡΑΤΕΙΝΗ!

ΕΙΜΙ ΤΟ ΟΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
ΛΑΜΨΙΣ ΤΟΥ ΑΦΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
Η ΠΑΝΔΕΡΚΗΣ Η ΠΥΡ- ΑΡΧΗ
ΧΡΥΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΑΦΗ !

ΑΧΡΑΝΤΟΣ ΜΕΘΕΞΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ
ΤΕΛΕΣΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΩΣΙΣ ΑΠΕΙΡΟΥ
ΚΕΡΑΥΝΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΙΣ
ΦΛΕΓΩΝ ΣΠΙΝΘΗΡ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ!

ΕΙΜΙ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΘΕΜΕΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ Ο ΑΕΛΙΟΣ
ΑΕΝΑΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΤΕ ΠΟΛΥΕΙΔΗΣ!

ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ Η ΜΕΛΩΔΙΑ
Η ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟΣ, Η ΚΑΔΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΥΡΑΣ ΔΙΑ-ΠΝΟΗ!

ΤΗΣ ΕΥΡΥ-ΝΟΜΗΣ ΕΥ-ΡΕΟΥΣΑ ΔΟΜΗ
ΤΟΥ ΟΦΙΩΝΟΣ Η ΧΘΟΝΙΟΣ ΕΥΧΗ
ΤΩΝ ΟΡΦΙΚΩΝ ΤΟ ΑΡΓΥΦΕΟΝ ΩΟΝ
ΤΟΥ ΦΩΡΟΝΕΩΣ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΩΝ!

ΕΙΜΙ Ο ΦΑΝΗΣ Ο ΛΑΜΠΕΡΟΣ
Ο ΣΤΙΛΒΩΝ ΠΟΘΕΙΝΟΣ ΘΕΟΣ
ΕΡΩΣ ΔΕΙΝΟΣ ΤΕ ΑΤΕΙΡΗΣ
ΠΟΝΤΟΣ ΑΜΕΙΛΙΧΟΣ, ΑΔΡΥΣ!

ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΟΠΤΕΡΟΥ ΝΥΚΤΟΣ
ΤΟ ΟΝΑΡ ΤΟ ΕΩΘΙΝΟΝ
Η ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ Η ΜΥΣΤΙΚΗ
ΝΑ ΕΛΘ' Η ΧΡΥΣΟΠΕΠΛΟΣ ΑΥΓΗ!

ΕΙΜΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΕΩΣ Η ΕΙΚΩΝ
Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ
ΟΨΙΣ ΑΡΡΗΤΟΥ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑΣ
ΜΑ ΡΕΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΥΠΕΡΟΥΣΙΑΣ!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑ


Πηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ