Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Ο ΠΥΡΣΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!

Ο ΠΥΡΣΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!!!

Η ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗΣ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΜΕΓΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΗΜΩΝ. 
ΕΝΑ  ΣΕΒΑΣΤΟΝ  ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ  ΟΥΡΑΝΟ-ΓΗΪΝΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ,  ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΤΟΥ, ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΑ ΕΝ ΠΡΟΝΟΙΑ.

ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΝ ΑΡΕΤΗ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΔΜΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΗΣ ΥΨΙΣΤΗΣ ΘΕΪΚΗΣ ΜΗΤΡΟΣ!

ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΒΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΠΟΙΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΜΕΝ ΩΣ ΣΤΑΔΙΟΝ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ "ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ" ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΟΣ ΑΥΤΩΝ, ΟΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΫΛΟΥ ΠΝΟΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!
ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΟΥ ΝΑΟΥ,  ΗΨΑΝ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΟΝ ΠΥΡΣΟΝ ΤΟΥ ΑΕΙΖΩΟΥ ΦΩΤΟΣ!

ΟΥΤΟΙ, ΟΤΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΜΑΖΑΝ, ΘΑ ΣΑΛΠΙΣΟΥΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΑΙΑ!

Η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΑΡΧΕΤΑΙ!!!
ΝΕΟΝ ΑΓΝΟΝ ΓΕΝΟΣ ΘΝΗΤΩΝ ΤΕΧΘΗΣΕΤΑΙ!!!
ΠΑΣΑ Η ΓΑΙΑ ΕΝ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΤΕ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΣΕΤΑΙ!!!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΥΓΑΡΑΠηγή:
Βασιλική Ζευγαρά
ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΥΛΗ